Εισιτήρια

RUN Thessaloniki - Εισιτήρια
Εισιτήριο AnimeCon: RUN Thessaloniki V
Τιμή Εισιτηρίου: 3,00 €
Σημεία Προπώλησης:
Θα ανακοινωθούν σύντομα

Αγορά από:
Τα ταμεία της εκδήλωσης
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ▼

1. Η αγορά του εισιτηρίου παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχό του να παρακολουθήσει την εκδήλωση που αναγράφεται σε αυτό, εάν και εφόσον αποδεχθεί και τηρήσει τους κάτωθι όρους επίσκεψης στην έκθεση. Η είσοδος του θεατή στην έκθεση σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που αναγράφονται στο παρόν.

2. Το εισιτήριο ισχύει για μία και μόνο είσοδο και είναι έγκυρο μόνο αν έχει πωληθεί από επίσημο σημείο πώλησης. Η ανταλλαγή, μεταπώληση και εν γένει εμπορία εισιτηρίων απαγορεύεται. Εισιτήρια τα οποία αγοράστηκαν με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμενο επιχειρηματικής, εμπορικής, διαφημιστικής ή άλλης δραστηριότητας χωρίς την έγκριση των Διοργανωτών, μπορεί να ακυρωθούν.

3. Επιστροφές εισιτηρίων δε γίνονται δεκτές μετά την αγορά και πληρωμή τους. Όλοι οι επισκέπτες πρέπει να φυλάσσουν το απόκομμα του εισιτηρίου τους μέχρι το τέλος της αντίστοιχης ημέρας και να το επιδεικνύουν σε περίπτωση εξόδου από το χώρο της έκθεσης.

4. Ο Διοργανωτής μπορεί να απαγορεύσει την είσοδο σε πρόσωπα τα οποία είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών, φέρουν φιάλες ή άλλα επικίνδυνα ή εύφλεκτα αντικείμενα και ό,τι άλλο θα μπορούσε να αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια των παρευρισκομένων, ακόμα και στην περίπτωση που είναι κάτοχοι εισιτηρίου. Ο κάτοχος του εισιτηρίου αποδέχεται το ενδεχόμενο να ελεγχθούν προσωπικά του αντικείμενα, στο πλαίσιο των άνω απαγορεύσεων.

5. Οι Διοργανωτές δε φέρουν καμία ευθύνη για διαπληκτισμούς μεταξύ επισκεπτών, για ζημιές ή απώλειες προσωπικών αντικειμένων των επισκεπτών στο χώρο της εκδήλωσης. Επίσης δεν αντικαθιστούν κλεμμένα ή χαμένα εισιτήρια.

6. Το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και των εκπροσώπων των Διοργανωτών για θέματα ασφαλείας.

7. Σε περίπτωση αναβολής της εκδήλωσης λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών ή για λόγους ανωτέρας βίας που να καθιστούν τη διεξαγωγή της έκθεσης ανέφικτη ή για οργανωτικούς λόγους, οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν την ημερομηνία, την ώρα και το χώρο διεξαγωγής της, ειδοποιώντας το κοινό σχετικά, από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τα social media. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια ισχύουν ως έχουν και δεν εξαργυρώνονται. Επίσης διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος της εκδήλωσης.

8. Σε περίπτωση οριστικής ματαίωσης της εκδήλωσης, τα εισιτήρια θα εξαργυρώνονται, εντός ορισμένου χρόνου, από τα σημεία που θα ανακοινωθούν με σχετική ειδοποίηση από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ο επισκέπτης αποδέχεται ότι οι Διοργανωτές δεν έχουν υποχρέωση να τον αποζημιώσουν, εκτός από το αντίτιμο του εισιτηρίου του, για καμία άλλη δαπάνη του από τη ματαίωση της εκδήλωσης.

9. Σε περίπτωση διακοπής και ματαίωσης της εκδήλωσης για λόγους ανωτέρας βίας, τριανταπέντε (35) τουλάχιστον λεπτά μετά την έναρξης της, θεωρείται ολοκληρωμένη και δεν επαναλαμβάνεται. Στην περίπτωση αυτή, τα εισιτήρια δεν εξαργυρώνονται.

10. Η κατοχή αυτού του εισιτηρίου, δε δίνει το δικαίωμα στον κάτοχό του, να λάβει οποιαδήποτε επιπλέον δωρεάν παροχή, εκτός αν αυτό έχει ανακοινωθεί. Η κατανάλωση από το μπαρ-κυλικείο είναι προαιρετική.

11. Μέρη της εκδήλωσης πιθανά να βιντεοσκοπούνται/ μαγνητοσκοπούνται. Μέλη του κοινού που θα εμφανίζονται σε αυτά, δε θα έχουν καμία απαίτηση από την εταιρία που εκτελεί τη βιντεοσκόπηση/ μαγνητοσκόπηση ή τους Διοργανωτές.

12. Αποκλειστικός υπεύθυνος για την ασφάλεια των ανηλίκων είναι ο εκάστοτε συνοδός – κηδεμόνας. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται η είσοδος σε ανήλικους που δεν συνοδεύονται.

13. Οι διοργανωτές δε φέρουν καμία ευθύνη για ατυχήματα ή ζημιές υλικών αντικειμένων που μπορεί να προκύψουν από την απρεπή συμπεριφορά του κοινού ή απο αμέλεια του επισκέπτη και γενικότερα για οποιονδήποτε λόγο δεν αφορά στους διοργανωτές.

14. Ο επισκέπτης είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φροντίδα της σωματικής του ακεραιότητας κατά την παρουσία, μετακίνηση και επίσκεψή του στα περίπτερα ή στον χώρο, καθʼόσον οι διοργανωτές έχουν λάβει τα κατά το δυνατόν απαραίτητα μέτρα.

15. Ο επισκέπτης υποχρεούται το αργότερο έως τη λήξη του ωραρίου να αποχωρήσει από το χώρο εν γένει της έκθεσης, αλλιώς ουδεμία ευθύνη φέρουν οι διοργανωτές για την παραμονή τους στο χώρο της έκθεσης μετά τη λήξη του ωραρίου.